ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  รายชื่อผู้ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาคฤดูร้อน 2560 (ยกเลิกรายวิชา)19/07/2561
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118/07/2561
  ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ด่วน!!!18/07/2561
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 256016/07/2561
  เปลี่ยนแปลงวันประกาศตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/256113/07/2561
  รายชื่อนศ.ไม่ชำระเงินค่าเทอม ภาคฤดูร้อน 256025/06/2561
  การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 256004/05/2561
  ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 256003/05/2561
  ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 256103/05/2561
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th