ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256119/04/2562
  ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา18/03/2562
  รายชื่อ นศ.ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/256122/02/2562
  ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/256107/02/2562
  ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/256125/09/2561
  ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 256103/05/2561
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th