อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256111/12/2561
  ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/256111/12/2561
  รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง16/10/2561
  รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยกิตผิดระเบียบฯ 1/2561 09/10/2561
  รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/256127/09/2561
  ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/256125/09/2561
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118/07/2561
  ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 256103/05/2561
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th