ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  รายชื่อนศ.ลงทะเบียนผิดระเบียบฯ ภาคเรียนที่ 1/256010/11/2560
  วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 คือวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 256008/11/2560
  ตารางสอบปลายภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256006/11/2560
  หมายเลข EMS จัดส่งใบปริญญาบัตร (บัณฑิตไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานฯ)20/10/2560
  ให้นศ.ตรวจสอบผลการหักเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/256002/10/2560
  ขอให้นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อ07/09/2560
  วันเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/256018/07/2560
  การชำระเงินค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา09/06/2560
  ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม14/11/2559
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th