ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  เปลี่ยนแปลงวันประกาศตารางสอน ภาค 2/2562 (ครั้งที่ 2)15/11/2562
  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256215/11/2562
  รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/256214/11/2562
  การถอนรายวิชาเรียนติด "W" ภาค 1/256225/10/2562
  ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256216/05/2562
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th