อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ประกาศ !!! นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้22/06/2560
  รายชื่อนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าเทอม ภาคฤดูร้อน 255922/06/2560
  การชำระเงินค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา09/06/2560
  ขอพบนักศึกษา05/06/2560
  สรุปวันเวลาลงทะเบียนและชำระเงินค่าเทอม ภาคฤดูร้อน 255926/05/2560
  วันเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 255910/05/2560
  ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 255901/05/2560
  รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด26/01/2560
  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255913/01/2560
  ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม14/11/2559
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th