อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  นักศึกษาที่ย้ายคณะ/สาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โปรดทราบ16/01/2561
  สรุปวันเวลาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/256020/12/2560
  ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา 2/60 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา07/12/2560
  ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256024/11/2560
  ประกาศฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/256024/11/2560
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th