ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  เว็บไซต์การลงทะเบียนเรียนรายวิชา09/06/2564
  รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ24/05/2564
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/256422/05/2564
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 256412/05/2564
  การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ07/05/2564
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 256324/03/2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบกลางภาค20/02/2563
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th