อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 255927/02/2560
  ขอให้นักศึกษารหัส 55-56 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่องานทะเบียน21/02/2560
  การแจ้งชื่อเพื่อขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/255903/02/2560
  รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด26/01/2560
  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255913/01/2560
  ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255913/12/2559
  ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม14/11/2559
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th