อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  นศ.ที่ประสงค์จะไปลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2559 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โปรดทราบ26/04/2560
  ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 255924/04/2560
  วันนี้ (วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560) เป็นวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/255918/04/2560
  ตารางสอบปลายภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 255907/04/2560
  รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสูงกว่าระเบียบ โดยไม่มีคำร้องขอเรียนสูงฯ ภาคเรียนที่ 2/255929/03/2560
  รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/255906/03/2560
  รายชื่อนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/255903/03/2560
  การแจ้งชื่อเพื่อขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/255903/02/2560
  รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด26/01/2560
  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255913/01/2560
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th