ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ด่วนที่สุด!!!16/03/2561
  ประกาศงดการเรียนการสอนและการสอบเนื่องในวันครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์10/03/2561
  การจองชุดครุยประจำปีการศึกษา 256009/03/2561
  รายชื่อนศ.ไม่จ่ายเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/256023/02/2561
  รายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/256030/01/2561
  วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับสัญลักษณ์ W (Withdrawn) เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 6 เมษายน 256124/01/2561
  แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา 2/256023/01/2561
  ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256024/11/2560
  ประกาศฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/256024/11/2560
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th