ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  แจ้งรับบัตรนักศึกษา ATM Card ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑18/09/2561
  การรับชุดครุยประจำปีการศึกษา 256014/09/2561
  ตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256113/09/2561
  ตารางเรียนวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ กลุ่ม 9, 10 และ 1111/09/2561
  การเพิ่มวิชาเป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/256121/08/2561
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256118/07/2561
  ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 256103/05/2561
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th