ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากงานทะเบียนและรับนักศึกษา วันที่
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิก สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง ภาค 1/256529/06/2565
  ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมฯ และการลงทะเบียนเรียนภาค 1/256519/05/2565
  แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)08/04/2565
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 256412/05/2564
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th