อัปเดตปฏิทินการศึกษาดูทั้งหมด »
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  รายชื่อ นศ.ไม่ลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/256120/02/2562
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256120/02/2562
  ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/256107/02/2562
  ย้ายห้องเรียน วิชา 914-102 Aesthetics in Artistic Works กลุ่ม 0125/01/2562
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256111/12/2561
  ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/256125/09/2561
  ปฏทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 256103/05/2561
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th