ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256217/09/2562
  ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 1/62 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา15/09/2562
  ประกาศตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/256215/07/2562
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาค 1/256210/07/2562
  ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256216/05/2562
  ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 256107/05/2562
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th