Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 กดถูกใจหน้าเพจ Facebook 
" นักศึกษาใหม่-New Students ม.อ.ปัตตานี 2558 "
เพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวกันด้วยนะคะ 

!!! นักศึกษา โปรดทราบ !!!

นักศึกษาสามารถเข้าระบบกรอกข้อมูลสน.1-2 ได้แล้ว ดังนี้
1. โครงการจัดสรรทุน จำนวน 155 คน >> ใช้เลขบัตรปชช. กับเลข 4 ตัวท้ายของเลขที่บัตรปชช.
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. - 2 ส.ค. 58

2. โควต้า คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 23 คน
--- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบแล้ว ---

3. โครงการจัดสรรทุน วิทยาลัยอิสลามศึกษารับเอง จำนวน 25 คน >> ใช้เลขบัตรปชช.
กับเลข 4 ตัวท้ายของเลขที่บัตรปชช.
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. - 2 ส.ค. 58

4. โครงการคณะวิทยาการสื่อสาร รับโดยวิธีพิเศษ จำนวน 36 คน >> ใช้เลขบัตรปชช. กับเลขประจำตัวสอบ
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที 15 มิ.ย.- 2 ส.ค. 58

5. โครงการ สอวน. จำนวน 1 คน >> Login&Password ใช้เลขบัตรปชช. กับเลขประจำตัวผู้สมัคร
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่วันที่
15 มิ.ย. - 2 ส.ค. 58

6.โครงการกีฬา จำนวน 7 คน >> Login&Password ใช้เลขบัตรปชช. กับเลขประจำตัว
ผู้สมัคร
---- ชำระค่าธรรมเนียมครบแล้ว -----

7. โครงการผลการเรียนดี จำนวน 238 คน >> Login&Password ใช้เลขบัตรปชช.
กับเลขประจำตัวผู้สมัคร
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่วันที่
15 มิ.ย. - 2 ส.ค. 58

8. โครงการภาคเหนือ-ภาคอีสาน จำนวน 7 คน >> Login&Password ใช้เลขบัตรปชช.
กับเลข 4 ตัวท้ายเลขที่บัตร ปชช.
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่วันที่
15 มิ.ย. - 2 ส.ค. 58

9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม จำนวน 40 คน >> Login&Password
ใช้เลขบัตรปชช. กับเลขที่ผู้สมัคร
---- ชำระค่าธรรมเนียมครบแล้ว ----

อ่านต่อ...

-----ประกาศเพื่อทราบ-----

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สามารถเข้าระบบกรอกข้อมูลสน.1-2 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
Login&Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
และ เลขประจำตัวผู้สอบ
สามารถพิมพ์ Bill Payment และชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 2558
*** รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ. งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2558
ที่รายงานตัว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นั้น
สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา(ATM Card) ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.อ.ปัตตานี
***หมายเหตุ นักศึกษาต้องไปรับด้วยตัวเองเท่านั้น ให้ผู้อื่นไปรับแทนไม่ได้

ติดต่อ

คุณจิตรี อังศุภานิช (พี่แตง)
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์ ภายใน : (04) 1213 โทรศัพท์ภายนอก : 0-7331-3928-50 ต่อ 1213 โทรสาร : 0-733-3174
Email : chittree-a@bunga.pn.psu.ac.th
facebook : เพจ "นักศึกษาใหม่-New Students ม.อ.ปัตตานี 2558"