Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ปีการศึกษา 2557
 
***********************************แนะนำนักศึกษา*************************************
!!!นักศึกษา โปรดทราบ !!!
 
นักศึกษา กดถูกใจหน้าเพจ Facebook "นักศึกษาใหม่ ม.อ.ปัตตานี" เพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวกันอีกช่องทางนะคะ
 
สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาครั้งแรก!!! โปรดอ่าน ก่อนจะตั้งคำถาม??
เรื่องที่งานทะเบียน ดำเนินการสามารถอ่านได้จากประกาศ
http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/pragas57.pdf
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
A. การดำเนินงาน แยกกัน นักศึกษาต้องเข้าใจสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะ คือ
1. ขั้นตอนระหว่างการรับสมัครสอบเข้า จนถึง ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นการดำเนินการของงานรับนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ เข้าลิงค์ http://www.entrance.psu.ac.th/
หรือคณะดำเนินการเอง แล้วแต่โครงการ
 
2. ขั้นตอนหลังจากประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
งานทะเบียนฯ ม.อ. แต่ละวิทยาเขตจะดำเนินการต่อ
 
อ่านประกาศ http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/pragas57.pdf
ลิงค์สำหรับเข้าระบบ http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/
ส่วนกำหนดวันชำระเงิน มี 2 ช่วง ดังนี้
ช่วง 1. ชำระเงิน 23 มิ.ย. - 3 ส.ค. 57
สำหรับทุกโครงการที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ก่อนโครงการ admission
ช่วง 2. ชำระเงิน 15 ก.ค. - 3 ส.ค. 57
โครงการ Admission และหลังจากนี้
 
*หมายเหตุ บางโครงการที่งานรับนักศึกษาหรือคณะกำหนดมาให้จ่ายเงินโดยเฉพาะ ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น
 
B. วันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นวันแรกที่เปิดระบบให้นักศึกษาที่มีชื่อ - สกุลเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูล สน.1-2
 
C. การบันทึกข้อมูลสน.1-2
งานทะเบียนฯ จะนำรายชื่อของโครงการที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว มาลงฐานได้หมดแล้ว
และจะแจ้งเพื่อทราบว่าโครงการไหนบ้างที่ดำเนินการได้แล้ว โดยให้นักศึกษาติดตาม
และบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว (4-5 สิงหาคม 2557) เนื่องจากต้องส่งเป็นเอกสารรายงานตัวด้วย
ซึ่งนักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงสามารถพิมพ์ ใบรายงานตัวได้ และข่าวใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ปีนี้
จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ1.5.6 เข้าระบบด้วย
 
*หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศฯ เจ้าหน้าที่จะไม่ให้ผ่าน และสามารถกำหนดให้นักศึกษาไปถ่ายรูปใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะให้รายงานตัว
อ่านประกาศ >> http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/pragas57.pdf
 
D. โครงการต่อไปนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสน.1-2 ได้แล้ว
โดยกำหนด Login & Password ในการเข้าใช้ระบบให้แล้ว
นักศึกษาไม่สามารถเลือก Password อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนี้
Login >> ใช้เลขที่บัตรประชาชน
รหัสผ่าน หรือ Password ในการเข้าระบบกรอกข้อมูลสน.1-2 ของแต่ละโครงการ >>
 
1.โครงการรับเองของคณะพยาบาลศาสตร์ >> 4 ตัวสุดท้ายของเลขประชาชน
2.โครงการเรียนดี >> เลขที่ผู้สมัคร
3.โครงการกีฬา >> เลขที่ผู้สมัคร
4.โครงการศึกษิต >> เลขที่สมัครสอบ
5.โครงการจัดสรรทุนการศึกษา >> เลขที่ผู้สมัคร
ยกเว้น วิทยาลัยอิสลามศึกษา ใช้เลข 4 ตัวท้ายของเลขปชช.
6.โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ >> เลขที่ผู้สมัคร 8 หลัก
7.โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ >> เลขที่ผู้สมัคร 9 หลัก ขึ้นต้นด้วย 57
8.โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) >> เลขที่ผู้สมัคร 5 หลัก
9.โครงการคณะรับเอง คณะวิทยาการสื่อสาร >> เลข4ตัวสุดท้ายของเลขที่บัตรประชาชน
10.โครงการคณะรับเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >> เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขที่บัตรประชาชน
11.โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ >> เลขที่ผู้สมัคร 7 หลัก
12.โครงการคณะรับเอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขที่บัตรประชาชน
13.โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม >> เลขที่ผู้สมัคร 9 หลัก ขึ้นต้นด้วย 57
14.โครงการคณะรับเอง คณะรัฐศาสตร์ >> เลขประจำตัวผู้สมัคร 6 หลัก ขึ้นต้นด้วย 57
15.โครงการ Admissios >> เลขที่ผู้สมัคร 7 หลัก
 
คนที่สามารถกรอกข้อมูลได้แล้ว ให้ลองค้นรหัสนักศึกษาก่อนว่ามีชื่อหรือยัง ตามลิงค์
https://mis1.pn.psu.ac.th/registra2/regist/search_stud_id.php
** หมายเหตุ โครงการที่ยังไม่กล่าวถึง แสดงว่า งานทะเบียนฯ ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลนะคะ
 
E. พี่จะขอตอบคำถามใน FB ให้ในวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการนะคะ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอและมีอุปกรณ์ที่สะดวกในการใช้งาน
 
หากมีข่าวคืบหน้า เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ จะมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆ นะคะ
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านต่อ...

***********************************แนะนำนักศึกษา*************************************
!!!นักศึกษา โปรดทราบ !!!
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
 
เว็บหลักในการดำเนินการ: http://regist.pn.psu.ac.th/web_bussara/
A. กรอกข้อมูลสน.1-2 #วันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
โดยใช้ login >> เลขที่บัตรประชาชน
Password >> เลขประจำตัวสอบ
การกรอกข้อมูล สน.1-2 จะต้องอัพโหลด (หรือบันทึก)รูปถ่ายที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ1.2.2 เข้าระบบด้วย
หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัว จนกว่าจะดำเนินการได้ถูกต้อง
 
B. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน#วันที่ 1 สิงหาคม 2557
โดยใช้ login >> เลขที่บัตรประชาชน
Password >> เลขประจำตัวสอบ
เก็บหลักฐานการชำระเงิน ไว้ส่งในวันรายงานตัว
 
C. วันรายงานตัว #วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ่านรายละเอียดหลักฐานที่ต้องส่ง หรือการดำเนินการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลสน.1-2
มาล่วงหน้าหรือการถ่ายรูปถ่ายที่ถูกต้องในประกาศ http://www.grad.psu.ac.th/news_admis/PPrepare1_57.pdf
 
D. ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวให้ทราบแล้ว อ่านเมนู "ขั้นตอนรายงานตัว"
 
 
 

...