:: ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ::
:: ค้นหารายบุคคล ::
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา :
 
  : ข้อมูลแสดงสถานะของเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ชุดที่ สถานะเอกสาร  
  10 >> รอจัดทำประกาศ  
  9 >> จัดทำประกาศ เตรียมเสนอนายกสภา  
    >> เสนอนายกสภา  
  7-8 >> นายกสภาอนุมัติปริญญา ลงนามในประกาศแล้วกำลังจัดพิมพ์เอกสารสำเร็จการศึกษา  
    >> เตรียมส่งเอกสารทางปณ.  
ค้นหาโดยภาพรวม


กลับหน้าหลัก
กลับหน้างานทะเบียน