1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ถาม : รายงานตัวเป็นนักศึกษาวันไหนคะ ?

ตอบ : นักศึกษากดยืนยันรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 ที่นี่ https://sn12v2.pn.psu.ac.th เมนู การรายงานตัวนักศึกษา


ถาม : หนูต้องส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาอะไรบ้างคะ

ตอบ : ส่งหลักฐานการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนา ปพ.1
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ ต้องเป็นชนิดไฟล์ pdf เท่านั้น และเซ็นสำเนาถูกต้อง ก่อนอัพโหลดไฟล์ด้วย ที่นี่ https://sn12v2.pn.psu.ac.th เมนู Upload เอกสาร


ถาม : หนูอัพโหลดเอกสารรายงานตัวไปแล้ว สามารถแก้ไขอัพโหลดไฟล์ใหม่ได้ไหมคะ ?

ตอบ : หากสถานะ คือ รอตรวจสอบ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงอัพโหลดไฟล์เอกสารฉบับใหม่ทับไฟล์เอกสารเดิมได้เลยค่ะ


ถาม : ชื่อในระบบสน.1-2 ของหนูสะกดผิด หนูต้องทำอย่างไรคะ ?

ตอบ : ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป เพื่อกรอกข้อมูลขอแก้ไขชื่อผิด http://regist.pn.psu.ac.th/documents/general-form.pdf ส่งเมลล์มาที่ chittree.a@psu.ac.th พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาปพ.1 มาด้วย


ถาม : หากไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบข้อมูล สน.1-2 ทำอย่างไรคะ ?

ตอบ : แจ้งเพิ่มชื่อโรงเรียน และจังหวัด มาที่อีเมลล์ chittree.a@psu.ac.th


ถาม : รูปถ่ายนักศึกษาหญิง ต้องผูกผมไหมคะ?

ตอบ : นักศึกษาสามารถปล่อยหรือผูกผมได้เลยค่ะ ทั้งนี้ ขอให้จัดแต่งทรงให้เรียบร้อย


ถาม : เครื่องหมายตรา ม.อ. ติดที่เสื้อ ซื้อที่ไหนคะ ?

ตอบ : ติดต่อซื้อได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขต หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถสั่งซื้อทางเพจกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้เลยค่ะ โทร 073313928 ต่อ 1235


ถาม : หนูจะจองหอมหาวิทยาลัย ได้อย่างไรคะ ?

ตอบ : สามารถติดตามข่าวสารการจองหอพักได้จาก http://hostel.pn.psu.ac.th/dormitory


ถาม : หนูต้องการทราบกำหนดการทั้งหมดเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาค่ะ

ตอบ :

รอบ ค้นหารหัสน.ศ./ กรอกข้อมูล สน.1-2/อัพโหลดเอกสาร เลือกรูปแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ พิมพ์และชำระค่าธรรมเนียมฯเต็มจำนวน/งวดแรก กดยืนยันรายงานตัวออนไลน์
TCAS 1-3 28 พ.ค.-12 มิ.ย. 63 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 63 8 - 28 มิ.ย. 63 4 - 5 ก.ค.63
TCAS 4 15 - 22 มิ.ย. 63 15 - 20 มิ.ย. 63 25 - 28 มิ.ย. 63 4 - 5 ก.ค.63
TCAS 5 2 - 3 ก.ค. 63 2 - 3 ก.ค. 63 7 – 8 ก.ค. 63 4 - 5 ก.ค.63


ถาม : นักศึกษาปี 1 รหัส 63 จ่ายค่าเทอมเมื่อไหร่ค่ะ?

ตอบ : วันจ่ายค่าเทอมของนักศึกษาปี 1 ม.อ.ปัตตานี ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆติด tacas รอบไหน เพราะแต่ละรอบมีกำหนดวันชำระค่าเทอมต่างกัน ขอให้น้องๆ ดูจากประกาศนี้ครับ http://gg.gg/j6x6e


ถาม : นักศึกษาปี 1 แบ่งชำระค่าเทอมได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ แต่ต้องยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องยื่นในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ถ้านักศึกษาไม่ยื่นคำร้องจะถือว่านักศึกษาจะชำระเต็มจำนวน ดูรายละเอียดที่นี่ http://regist.pn.psu.ac.th/main/fee_news.php


ถาม : ค่าเทอมกี่บาท ?

ตอบ : น้องๆ สามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมฯ ของคณะที่ตนเองเรียนได้ที่ http://regist.pn.psu.ac.th/main/fee_news.php

ถาม : 1. พี่คะหอพักเปิดจองเมื่อไหรค่ะ?

ตอบ :

ได้ที่ http://dorm.pn.psu.ac.th ระบบหอพักและสามารถจองได้ทั้งหอในและหอสหกรณ์
**นักศึกษาดูตัวอย่างวิธีเข้าจองหอพพักได้ผ่านเพจ งานหอพัก ม.อ.ปัตตานี


ถาม : พี่คะสามารถเลือกห้องได้ไหม ?

ตอบ : สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลย


ถาม : จองผิดห้องต้องทำยังไงเปลี่ยนได้ไหม ?

ตอบ : ยังไม่ต้องชำระค่าหอ แล้วระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ


ถาม : ชำระค่าหอถึงวันไหน ?

ตอบ : กำหนดชำระดูได้จากใบ Bill payment


ถาม : จะอยู่กับเพื่อน จองพร้อมกันได้ไหม ?

ตอบ : จองได้ แต่ต่างคนต่างเข้าระบบ


ถาม : จ่ายผ่าน มือถือได้ไหม ?

ตอบ : ได้ ผ่าน scb easy อย่างเดียว โดยให้สแกนโค้ด


ถาม : ลงชื่อเข้าใช้ยังไง ?

ตอบ : ใช้รหัสนักศึกษา กับ เลข 13 หลัก


ถาม : ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่กับค่าหอไหม ?

ตอบ : ค่าไฟจ่ายแยกเป็นรายเดือน ส่วนค่าน้ำ ไม่มี


ถาม : ค่าหอพักจ่ายยังไงคะ ?

ตอบ : การชำระค่าหอสามารถชำระได้ 2 วิธี นักศึกษาสามารถเลือกการชำระได้จากหน้านี้ ว่าจะชำระค่าหอพักผ่าน Bill payment หรือ ผ่าน QR Code ดังนี้

 1. การชำระผ่าน Bill pay ment ปริ้นได้จากระบบหอพัก
 2. การสแกน QR Code จากระบบหอพัก โดยนศ. Login PSU Passport ของตนเอง
  • จากนั้นสแกนจ่ายด้วย App SBC Easy
  • ระบบจะทำการอัปเดตสถานะการชำระหลังการชำระ 2-3 วันทำการ
  • นศ.สามารถชำระเป็นหรือเต็มจำนวนได้โดยกดเลือกที่ขั้นตอนการชำระในระบบหอพัก (การเลือกถือเป็นที่สุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)
  • อัตราการชำระเป็นงวด นศ.สามารถดูได้จากประกาศก่อนหน้า
  • นศ.สามารถชำระค่าหอพักได้ 3 วัน นับจากวันที่จอง หากเกินระยเวลา ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ และสามารถเข้าจองใหม่ในวันถัดไป (ในช่วงที่เปิดจองตามประกาศ)

***(นศ.เก็บสลิปการชำระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน)


ถาม : พี่คะต้องย้ายทะเบียนบ้านด้วยหรือคะ ถ้าจะย้ายจะย้ายเข้าบ้านเลขที่ไหน เมื่อไหร ?

ตอบ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ย้ายเข้าบ้านเลขที่หอพักของมหาวิทยาลัย (ตามที่ น้องๆจอง) โดยนักศึกษาใหม่สามารถดำเนินการย้ายทะเทียนบ้านเข้า หอพักได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ ณ วันรายงานตัวเข้าหอ
*กรณีที่นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านก่อนที่กำหนด นักศึกษา สามารถส่งเอกสาร ที่ได้รับจากอำเภอมาที่ ที่อยู่ :: งานหอพัก 181 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 (เนื่องจากต้องรับเข้าภายใน 15 วันตามที่อำเภอกำหนด)


ถาม : พี่คะปีนี้มีเสื้อกิจกรรมต้องสั่งด้วยใช่มั้ยค่ะ ?

ตอบ : ใช่ค่ะ เรียกว่าเสื้อ PSU Jacaranda Uniform ใช่ใส่ในกิจกรรมมหาวิทยาลัย เช่น ปฐมนิเทศ เป็นต้น


ถาม : พี่คะเปิดหอวันไหนคะ ?

ตอบ :
- วันที่ 26 มิถุนายน 2563 หอพัก 5, 6, 8, 9 ิ
- วันที่ 27 มิถุนายน 2563 หอพัก 4, 10, 11-12


ถาม : พี่คะวันเปิดหอต้องเตรียมตัวอย่างไร และนำอะไรบ้างคะ?

ตอบ :

 1. วันเปิดหอพักมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ในช่วงครึ่งวันเช้า และรายงานตัวให้เข้าหอในครึ่งวันบ่าย
 2. อนุญาตให้ผู้ปกครองมาส่งนักศึกษาไม่เกิน 2 คน ต่อนักศึกษา 1 คน
 3. นักศึกษาเตรียมของใช้ส่วนตัวทุกอย่างมาค่ะ (เสื้อผ้า ของใช้ในห้องน้ำ พัดลม เตารีด อุปกรณ์สำหรับซักผ้า หอพัก 9 และ 10 ราวตากผ้า อื่นๆ) แต่ห้ามอุปกรณ์ประกอบอาหาร และขอความร่วมมือยังไม่นำรถจักยานยนต์มาใช้นะคะ
 4. ให้นักศึกษาเตรียมตัวเองมาให้พร้อม และในช่วง 1 – 2 เดือนแรก ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านก่อนนะคะ เพื่อเตรียมตัวในสถานการณ์โควิด-19