ระบบตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับบัตร ATM- ID CARD

 

ลำดับ
รอบเดือน
ตรวจสอบรายชื่อ
1 เมษายน 2558     ตรวจสอบรายชื่อ .....
2 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 2     ตรวจสอบรายชื่อ ....
3 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 3     ตรวจสอบรายชื่อ ....
4 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 4     ตรวจสอบรายชื่อ ....
5 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 5     ตรวจสอบรายชื่อ ....
6 มกราคม 2559 ครั้งที่ 6     ตรวจสอบรายชื่อ ....
7 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 7     ตรวจสอบรายชื่อ ....
8 มีนาคม 2559(ชุดที่1) ครั้งที่ 8     ตรวจสอบรายชื่อ ....
9 มีนาคม 2559(ชุดที่2) ครั้งที่ 9     ตรวจสอบรายชื่อ ....
10 กันยายน 2559 ครั้งที่ 10     ตรวจสอบรายชื่อ ....
11 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 11     ตรวจสอบรายชื่อ ....
12 พฤศจิกายน 2559(ครั้งที่ 1)    ตรวจสอบรายชื่อ ....
13 พฤศจิกายน 2559(ครั้งที่ 2)     ตรวจสอบรายชื่อ ....
14 ธันวาคม 2559    ตรวจสอบรายชื่อ ....
15 ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 2)    ตรวจสอบรายชื่อ ....
16 มกราคม 2560    ตรวจสอบรายชื่อ ....
17 มกราคม 2560 (ครั้งที่ 2)     ตรวจสอบรายชื่อ ....
18 มีนาคม 2560     ตรวจสอบรายชื่อ ....
19 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 2)    ตรวจสอบรายชื่อ ....
20 มิถุนายน 2560     ตรวจสอบรายชื่อ ....
20 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 2)     ตรวจสอบรายชื่อ ....
     


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาติดต่องานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด่วน
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาติดต่องานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ด่วน
ขอพบนักศึกษา กรณี สมุดบัญชีขาดการติดต่อและสมุดถูกบัญชีปิด ให้มาติดต่อที่งานทะเบียนด่วน

 

************** กรุณาเตรียมบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาติดต่อขอรับบัตร ATM -ID CARD

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณวนิดา โตะโกะ 073-313174
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา