ตัวอย่างรูปถ่าย นักศึกษาระดับปริญญาตรี


   * รูปถ่าย ภาพสี หน้าตรง แต่งกายด้วยเครื่องแบบมหาวิทยาลัยฯ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
 
   * นักศึกษาชาย ต้องมีเข็มตรามหาวิทยาลัย ติดตรงไทด์ บริเวณหน้าอก และควรปรับแต่งทรงผมให้เรียบร้อยและไม่มีหนวดเครา

   * นักศึกษาหญิง ติดกระดุม ตุ้งติ้ง และเข็มตรามหาวิทยาลัยที่เสื้อ และจัดทรงผมให้เรียบร้อย

   * นักศึกษาหญิงมุสลิม หากสวมผ้าคลุมศีรษะให้ใช้สีขาว และไม่มีลวดลายใดๆ