ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี


โครงการ จำนวน(คน) กรอกข้อมูล สน1-2 ได้ตั้งแต่ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.รับตรง 14 จว.ภาคใต้
282
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
2.ผลการเรียนดี
225
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
3.คุณธรรม - จริยธรรม
34
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
4.โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย
81
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
5.ศึกษิตศิลปะ
7
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
6.ผู้มีความสามารถด้านกีฬา (พลศึกษา ศษ.)
11
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
7.สอวน.
2
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
8.ครูคืนถิ่น
5
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
9.รับโดยวิธีพิเศษ (โควต้า)
97
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
10.รับนักเรียนม.ปลายที่จบต่างประเทศ
5
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
11.GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
239
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
12.มหาดไทย
2
บัดนี้
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561

Login และ Password ในการเข้าสู่ระบบ ดังนี้

Login : เลขบัตรปชช.13 หลัก
Password : รหัสนักศึกษา

ส่วนโครงการอื่นๆ จะเเจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ