แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี


Image
โครงการ จำนวน(คน) กรอกข้อมูล สน1-2 ได้ตั้งแต่ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.ผู้มีความสามารถด้านกีฬา
-
-
-
2.คณะรับเอง
-
-
-
3.รับตรง 14 จว.ภาคใต้
-
-
-
4.GAT / PAT
-
-
-
5.อื่นๆ
-
-
-

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกโครงการสอบเข้า ม.อ.ปัตตานียังไม่สามารถค้นหารหัสนักศึกษา กรอกข้อมูล สน.1-2 และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ หากโครงการไหนสามารถดำเนินได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบหน้าเพจนี้


3 เมษายน 2562