ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โปรดทราบ !!


โครงการ จำนวน(คน) กรอกข้อมูล สน1-2 ได้ตั้งแต่ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา Login Password
1.ศึกษิตศิลปะ(รอบที่ 1)
5
บัดนี้
19 - 7 ต.ค. 2559
เลขบัตรปชช.13 หลัก เลขที่ผู้สมัคร
2.โควต้า-คณะรัฐศาสตร์
13
บัดนี้
30 ต.ค. - 4 ธ.ค. 2559
เลขบัตรปชช.13 หลัก 4ตัวท้ายเลขบัตรปชช
3.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี
26
บัดนี้
3 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก 4ตัวท้ายเลขบัตรปชช
4.รับโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
9
บัดนี้
27 มี.ค. - 30 เม.ย. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก 4ตัวท้ายเลขบัตรปชช
5.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
185
บัดนี้
24 เม.ย. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
6.โครงการรับตรง 14 จว.ภาคใต้
333
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
7.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน ม.อ.ปัตตานี
142
บัดนี้
3 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
8.โครงการรับนักเรียนเขตภาคเหนือ
3
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
9.โครงการรับนักเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
10.รับโดยวิธีพิเศษ(โควต้า) วิทยาลัยอิสลามศึกษา
60
บัดนี้
3 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
11.โครงการ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
74
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
12.โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม/จริยธรรม
29
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.13หลัก รหัสนักศึกษา
13.โครงการรับโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร
17
บัดนี้
15 พ.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
14.โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา
4
บัดนี้
15 พ.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
15.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์
14
บัดนี้
3 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
16.ศึกษิตศิลปะ(รอบที่ 2)
11
บัดนี้
13 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
17.โครงการรับสมัครน.ศ.ชาวต่างชาติและน.ศ.ชาวไทย เข้าศึกษาใน วอศ.
33
บัดนี้
14 ก.ค. - 7ส.ค. 2560
ต่างชาติ : เลขที่ Passport
ไทย : เลขบัตรปชช.13 หลัก
ต่างชาติ : 4ตัวท้าย Passport
ไทย : รหัสนักศึกษา
18.รับนักเรียนม.ปลายที่จบต่างประเทศ
32
บัดนี้
3 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
19.โครงการ Admission
896
บัดนี้
11 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
20.รับโดยวิธีพิเศษ(โควต้า) รอบ 2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา
24
บัดนี้
21 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
21.รับนักเรียนเข้าศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (รอบพิเศษ)
106
บัดนี้
25 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
22.ศึกษิตศิลปะ (รอบพิเศษ)
5
บัดนี้
26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
23.คัดเลือกเข้าศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
69
บัดนี้
26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
24.คัดเลือกผู้มีความสามารถทางการกีฬา (ศึกษาศาสตร์)
11
บัดนี้
26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
25.รับโดยวิธีพิเศษเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
บัดนี้
26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
26.รับโดยวิธีพิเศษเข้าศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร
6
บัดนี้
27 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา
27.โครงการรับนักศึกษากัมพูชา
4
บัดนี้
-
เลขที่ Passport 4ตัวท้าย Passport
28.โครงการทุนสกอ.
21
บัดนี้
2 ส.ค. - 6 ส.ค. 2560
เลขบัตรปชช.13 หลัก รหัสนักศึกษา

ส่วนโครงการอื่นๆ จะเเจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ