เปลี่ยนแปลงวันกดรายงานตัวออนไลน์
TCAS รอบ 3 จากเดิม วันที่ 16-17 มิ.ย. เป็น วันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
TCAS รอบ 4 จากเดิม วันที่ 19-20 มิ.ย. เป็น วันที่ 20-21 มิ.ย. 2564
หมายเหตุ ส่วนกำหนดการอื่นๆ ยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์

» กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

» สั่งซื้อเครื่องหมายตรา ม.อ.

» ยกเลิกการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2564

» รับสมัครนักศึกษาเงินกู้ กยศ./กรอ./กองทุนมุ่งส่งเสริมพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

» ประกาศการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ วันปฐมนิเทศ หอพัก ทุนการศึกษา ฯลฯ