ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี


โครงการ จำนวน(คน) กรอกข้อมูล สน1-2 ได้ตั้งแต่ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.รับตรง 14 จว.ภาคใต้
282
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
2.ผลการเรียนดี
225
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
3.คุณธรรม - จริยธรรม
34
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
4.โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย
81
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
5.ศึกษิตศิลปะ
7
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
6.ผู้มีความสามารถด้านกีฬา (พลศึกษา ศษ.)
11
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
7.สอวน.
2
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
8.ครูคืนถิ่น
10
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
9.รับโดยวิธีพิเศษ (โควต้า)
97
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
10.รับนักเรียนม.ปลายที่จบต่างประเทศ
5
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
11.GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
239
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
12.มหาดไทย
2
-
16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561
13.โครงการรับนักศึกษากัมพูชา
4
-

16 ก.ค.- 3 ส.ค.2561

14.Admission
508
-

19 ก.ค.- 3 ส.ค.2561

15.รับโดยวิธีพเศษ - วอศ.
12
-

31 ก.ค.- 3 ส.ค.2561

16.รอบ 5 (รับอิสระ)
236
-

31 ก.ค/2 ส.ค.- 3 ส.ค.2561

17.ทุนอุดมศึกษาฯ
3
-

31 ก.ค.- 3 ส.ค.2561


Login และ Password ในการเข้าสู่ระบบ ดังนี้

สำหรับน.ศ.ไทย

Login : เลขบัตรปชช.13 หลัก    Password : รหัสนักศึกษา


สำหรับน.ศ.ต่างชาติ

Login : เลขที่ Passport    Password : 4ตัวท้าย Passport